martes, 12 de febrero de 2013

Què ha de saber un professor per a atendre a un alumne/a amb TDAH


Què ha de saber un professor per a atendre a un alumne/a amb TDAH
per Fundació CADAH
 • No dubtar en el diagnòstic: Assumir que les característiques que demostra el xiquet són degudes al trastorn i no a la dolenta educació que hagen rebut dels seus pares
• Tenir una relació positiva entre l’alumne i el professor: Més que cap altre xiquet necessiten els suports positius, elogis i ànims. Hem d’intentar modificar el nostre llenguatge: Aprendre a expressar-nos de manera positiva evitant expressions com “Bé, però pots fer-ho millor”. És preferible usar expressions com ara: “Millorable, però bé; la pròxima vegada podries millorar tal cosa…, procura fer millor tal altra…, procura que no se  t’oblide fer…..”.
                              Orientacions per a millorar l’autoestima:
  •               Acceptar les dificultats.
  •               Identificar els esforços.
  •               Oferir-li major grau de confiança.
  •                Evitar l’acusació, la ridiculització i la falta de respecte 

  •        Potenciar activitats que fomenten la integració social (dinàmiques,  treballs en grup)
  •               Fer-lo participar en classe: Per a ells és molt necessari que algú els pare atenció. Fer que lligen en veu alta encara que tinguen dificultats de lectura, s’equivoquen, etc. Anticipar-los activitats, lectures que se li van a proposar realitzar en l’aula (evitar errors, pors a la lectura). Preguntar-los habitualment, fer que isquen a la pissarra. Aconseguirem que estiga més atent, tinga més motivació i coneguem millor la seua evolució i els seus coneixements. Serà manera de saber millor quins són els seus coneixements i no només els coneixements que transmeta en els exàmens per a poder avaluar-los més justament.
  •      Asseure’l en un lloc tal que  puguem tenir-lo vigilat, lluny de distraccions i de les finestres i al costat de companys amb els quals puga tindre suport per a copiar o completar les tasques a realitzar o apunts. Les instruccions han de donar-se amb proximitat física i amb contacte ocular, donant les instruccions d’una en una, de manera concisa, clara i en llenguatge positiu.
  •      Mostrar interès quan està treballant en la seua taula. Acostar-se a la seua taula habitualment i preguntar-li si tenen dubtes o necessiten suport i animar-lo que seguisca treballant. Un esclafit de dits o donar suport la mà en el seu muscle pot fer-li recuperar la seua atenció. Acordar amb ell els senyals que es faran servir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario